logo

 

City Ranger 2260 - Salt- och grusspridare - Tekniska data

City Ranger 2250 Action Salt Sand spreader Web

Volym, l

Spridningsbredd, m

Justerbart område

Låg lastningshöjd, mm

240

11-5

 

1290

Hämta tekniskt datablad>>

 

whiteSnöröjning

Salt- och grusspridaren avisar ytan samtidigt som du röjer bort snön

Effektiv avisning av gator, trottoarer, gångvägar och parkeringsytor

Vinterväder och isbelagd mark innebär saltning och sandning. Salt- och sandspridaren Egholm City Ranger 2260 är perfekt för jobbet. Den har samma arbetsbredd som schaktbladet och snöborsten, så att du kan börja med att ta bort snön och sedan sprida saltet eller sanden. Salt- och sandspridarens arbetsbredd kan ökas upp till fem meter om det behövs, vilket är mycket effektivt vid arbete på parkeringsytor eller isbelagda områden.
 
Salt- och sandspridarens trattformade konstruktion gör att saltet, sanden eller gruset trycks
ned av sin egen vikt. Även fuktigt material rinner fritt. Omröraren förhindrar klumpbildning och vibrationsplattan i botten fördelar materialet till spridarplattan så att korrekt spridningsbredd uppnås. I den senaste versionen av salt- och sandspridaren kan du optimera materialförbrukningen genom att justera omröraren och doseringen individuellt - till fördel för både miljön och driftkostnaderna. Materialmängden ställs in manuellt.   

Rostfri hållbarhet
Alla delar som kommer i kontakt med salt är rostfria. I den senaste versionen är samtliga delar rostfria och det finns en extra tätning mellan maskinen och redskapet, så att maskinen och motorn skyddas mot salt och damm när du arbetar.

Stor volym och låg lasthöjd gör det enkelt att hantera salt- och sandspridaren. En påfyllning räcker länge och start/stopp-funktionen säkerställer att spridning endast sker när maskinen är i rörelse.

quick shift 1min

Snabbt byte av redskap

När du skiftar redskap kopplar Egholm City Ranger 2260 till hydraulslangarna med ett enkelt handgrepp!

 

City Ranger 2250 Action Salt Sand spreader 2 WebCity Ranger 2250 Action Salt Sand spreader 4 WebCity Ranger 2250 Action Salt Sand spreader 7 WebCity Ranger 2250 Action Salt Sand spreader 5 Web

 

 


Skaraborgs Trädgårdsmaskiner AB | Wennerbergsvägen 26, 531 33 Lidköping | Tel. 0510-235 47 |  E-post: